"LINDA'S RESTAURANT"
Her en ernda en musikk-DVD med "Sputnik & GP med Damene som er tatt opp i Thailand. Sangen handler om Linda's Restaurant, der de fire gledessprederne har opptådt både sammen og hver for seg i flere vintersesonger.